2 март: Свщмчк Теодот, еп. Киринейски [326 г.]. Мчк Троадий Неокесарийски [ок. 250 г.]. Мчца Евталия Сицилийска [257 г.]. Преп. Агатон пустинник, Египетски [ок. 435 г.]. Свв. 440 мчци Италийски [579 г.]. Свт. Чед, еп. на Литчфийлд [672 г.] (Брит.). Свт. Арсений, еп. Тверски [1409 г.]. Преп. Саватий [1434 г.] и Евфросиний (негов ученик) Тверски [1460 г.]. Преп. Сава [1467 г.] и Варсонуфий [1459 г.], игум. Тверски. Икона на Божията Майка «Държавна»

Св. Теодот, родом от Галатия (Мала Азия), дошъл в края на третия век на остров Кипър да проповядва Христа. Неговите думи и добродетелен живот силно действали на езичниците. Мнозина повярвали и като се обърнали към Господа, поставили Теодота епископ в град Киринея. Теодот много години управлявал църквата и, без да се бои от мъчения и смърт, проповядвал Иисуса Христа. В царуването на император Ликиний, жесток гонител на християните, областният управител Савин заповядал да повикат епископа на съд. Теодот, като узнал заповедта, не дочакал пратените за него и сам се явил при управителя. - Аз съм тоя, когото ти търсиш – казал му той. – Не се крия, но сам дойдох да изповядам истинския Бог. Управителят заповядал да бият епископа с ремъци и след това му казал: "Виждаш ли какво ти докара твоята дързост?" Епископът отговорил: "Да бяха духовните ти очи отворени, ти щеше да разбереш какво ще ми донесе моето мъжество, което ти наричаш дързост. Но понеже си сляп, аз не чувствам мъченията, защото душевната радост превъзмогва телесната болка..." - Ти не можеш да ме измамиш – казал управителят. – Аз ще те мъча дотогава, докогато признаеш силата на нашите богове, защото аз имам власт над тебе. - Тия заплахи не ме смущават – отговорил светият епископ, - защото служа на Бога, Който може да ми помогне сред страданията. Управителят заповядал да стържат страдалеца с остри железни куки. Св. Теодот търпеливо понасял мъченията и се молел. След дълги изтезания той бил отведен в тъмницата. Подир няколко дни управителят отново го повикал. "Аз мисля – казал му той, - че първите страдания ти доказаха пустотата на твоя Бог и че не трябва да прибягвам до нови изтезания. Сега ти ще се поклониш на нашите богове." - Аз съм готов да страдам още – отговорил св. Мъченик, - понеже моето упование на Господа е непоколебимо. Управителят заповядал още повече да засилят мъченията, като все се надявал да сломи твърдостта на св. Теодот. Но епископът продължавал спокойно да се моли. Забравяйки собствените си страдания, той молел Бог да дарува мир на Църквата и тъэрпение на гонените християни. Мнозина от присъстващите като видели неговата твърдост, разбрали истниския Бог. Тогава управителят заповядал да отведат Теодот в тъмницата. Скоро след това император Константин като победил Ликиния, заповядал да се прекрати гонението и да се освободят християните, затворени в тъмници заради вярата си в Христа. Св. Теодот бил освободен. Като поживял още две години като епископ киринейски, той се поминал.