Светият Дух проявява сигурността и смисъла на света, а Христос – волята на Отца" – какво е Църквата, защо тя се изгражда като тайнство, защо единосъщието на Отец, Син и Дух Свети се проявява в Църквата като съборност? За архиепископ Христо Писаров: «В първите векове не е имало яснота за целта на Светия Дух. Но Той се дава, за да се гарантира познанието, а промяната чрез Светия Дух гарантира промяна на хората, която ще ги подготви за свещеното.» Според госта ни «на Петдесетница апостолите решават, че християнството може да се развива в отворена система... Трите творчески сили, изразени чрез Трите лица на Бога, трябва да се проявяват, за да «съгреят Творението