27 май: Свщмчк Терапонт, еп. Сардийски [259 г.]. Мчци Теодора и Дидим воин Александрийски [304 г.]. Преп. Беда Достопочтени [735 г.] (Брит.). Преп. Терапонт Белоезерски, чудотв. [1426 г.]. Пренасяне мощите на Московските митрополити свт. Киприан, Фотий и Иона, митр. Московски  [1472 г.]. Откриване мощите на преп. Нил Столобенски [1554 г.]. Преп. Терапонт Монзенски [1597 г.]. Св. прав. Йоан Изповедник, Руски [1730 г.]

Житие на свещеномъченик Терапонт, епископ Сардийски

По времето на римския император Деций (249-251 г.), подбудителят на осмото повсеместно гонение срещу християните, Валериан заемал висока служба и бил не само снизходителен, но дори и благосклонен към последователите на Христа. Църковният историк Евсевий Кесарийски (263-339) пише:

”Целият му дом е пълен с християни, една Божия община”. Обаче борбата му с опозиционните елементи го подтикнала към едно гонение, което се изявило като особено жестоко, и било съпроводено с два последователни едикта (от 257 и 258 година).

Жертва на втория едикт, предвиждащ смъртно наказание за духовните лица, които откажат да признаят римската държавна религия, станал свещеномъченик Терапонт, епископ на някогашната Лидийска столица град Сарди, който се намирал на североизток от Ефес, и от 133 г. пр. Хр. влизал в състава на римската провинция Мала Азия.

Св. Терапонт успешно разпространявал християнството и затова бил най-жестоко изтезаван от местния управител Юлиан. Той бил затварян и подлаган на глад и жажда, воден в тежки окови до градовете Синаон Фригийски и Анкира Галатийска. Когато стигнали до реката Асталин привързали съблечения страдалец за четири кола на земята и го били жестоко, докато се показали костите му и земята се напоила с невинната му кръв. Сухите колове покарали вейки, от листата на които болните получават изцеление. На 27 май 259 година св. мъченик Терапонт бил посечен с меч.

Свети Терапонт Софийски (Сердикийски)

За този свещеномъченик пише известният наш писател Матей Граматик, който бил съвременник на св. Николай Софийски и свидетел на неговия мъченически подвиг през 1555 година, който написал с голямо умение неговото житие. Там той описва обстановката, в която живял св. Николай Софийски - както географска, така и духовна. В описанието си на духовната обстановка той дава кратки сведения за софийските светци, между които и за св. Терапонт Сердикийски (Софийски). Той пише така:

"А когато слушаш за жителите на София, не мисли за тукашните, а за небесните граждани, които някога са били наши съжители, а сега са съжители на ангелите. Прочее подобава да поменем двама или трима от тях. . . Свещеномъченик Терапонт, който бидейки жител на това място и презвитер на светата Божия църква в Сердика (София), живял с много добродетели и на края, по време на гоненията против християните, бил задържан под стража от беззаконниците заради Христовата вероизповед. Подир много мъчения, и обложен с тежки железни вериги, той бил изведен вън от града на един ден път и на това място му отсекли главата и така получил мъченическа смърт за Христа. А говорят, че на мястото, където се проляла кръвта му, след време пораснал голям дъб, който и досега се вижда, и стават там различни изцеления, когато с вяра се пристъпва."

Днес един дънер от този дъб се пази като свещена реликва в старинната столична църква "Света Петка", гдето се чества паметта на свещеномъченика всяка година на 27 май.

Житие на свети праведни Йоан Руски

Житие на свети праведни Йоан Руски

Святой исповедник Иоанн Русский родился около 1690 года в южных пределах России и воспитывался родителями в благочестии и любви к Церкви Божией. По достижении зрелого возраста он был призван на воинскую службу. Иоанн честно и исправно служил простым солдатом в армии Петра Первого и участвовал в русско-турецкой войне (1711–1718). Во время Прутского похода 1711 года он вместе с другими воинами был взят в плен союзниками турок татарами. Вероятнее всего, это произошло в битве за освобождение Азова, после чего Иоанна переправили в Константинополь и продали начальнику турецкой конницы некоему Aгe. Тот привез русского пленника к себе на родину, в Малую Азию, в селение Прокопион (по-турецки Уркюб), которое находится в двенадцати часах пути от Кесарии Каппадокийской. Вследствие военной неудачи императора Петра Турция наполнилась бесчисленным множеством русских пленных, изнывавших под тяжестью турецкого ига. Пленных воинов-христиан турки старались обратить в мусульманство: одних уговорами и соблазнами, других, более стойких, избивали и мучили. Ради облегчения своей рабской участи многие из них отреклись от веры Христовой и стали мусульманами. Но Иоанн был воспитан «в учении и наставлении Господа» и очень любил Бога и православную веру своих отцов. Он принадлежал к тем юношам, которых умудряет познание Бога.

Как писал мудрый Соломон, «праведник, если и рановременно умрет, будет в покое, ибо не в долговечности честная старость, и не числом лет измеряется: мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь — возраст старости. Как благоугодивший Богу, он возлюблен… и, как живший посреди грешников, преставлен, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не прельстило души его. Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти развращает ум незлобивый. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета; ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, даже и не подумали о том, что благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его. Праведник, умирая, осудит живых нечестивых, и скоро достигшая совершенства юность — долголетнюю старость неправедного» (Прем. 4, 7–16).

С этой мудростью, которую Господь дает любящим Его, блаженный Иоанн терпеливо переносил свое рабство, плохое отношение к нему хозяина, издевательства и насмешки турок. Они называли его «кяфирин», то есть неверующий, показывая этим свое презрение и ненависть. Надо учесть, что Прокопион был станом лютых противников христианства — янычар. Иоанн был им ненавистен. Турки подвергли Иоанна жестоким побоям, оплеваниям, сожгли волосы и кожу на голове, топили его в навозе, соблазняли богатством, но не могли принудить к отречению от Христа. Только горячее становились молитвы Иоанна. Исповедник неизменно и смело отвечал своему господину и тем, кто уговаривал его отступить от своей веры, что предпочитает умереть, лишь бы не впасть в тяжкий грех богоотступничества. Пренебрегая всем земным и устремляя ум к небесным вечным благам, неустрашимый воин Христов говорил своему хозяину:

«Ничтоже мя разлучит от любви Христовой: ни обольстительные обещания привременных благ, ни биения, ни раны, ни другие какие жестокие мучения. Имея перед собой Спасителя моего, благодушно принимаю за веру в Него палочные удары; представляя себе терновый венец, возложенный на Божественную главу, готов я с радостью претерпеть надевание раскаленного шлема, которым вы прожигаете до мозга головы христиан, противящихся неправым хотениям вашим, и на другие, более лютые, муки. Я усердствую о благодати Христа моего, научившего нас Своей смертью на кресте твердости, терпению, безбоязненности в самой лютой за Него смерти как виновной вечного неизреченного блаженства на Небеси. Я русский, верный слуга земного царя моего, хотя и пленен тобой, но Небесному Царю истинного служения и правой веры родителей моих никогда не отрекусь, если же будешь принуждать меня к вероотступничеству, я отдам тебе голову мою, но не веру мою, христианином я родился, христианином и умру».

Feasts 27 may

Hieromartyr Therapont of Sardis, Bishop, by beheading (259); Martyr Julius the Veteran, at Dorostolum in Moesia (297); Virgin-martyr Theodora, and Martyr Didymus the Soldier, at Alexandria (304); Martyr Eusebiotus, by fire; Martyr Alypius, by stoning; Martyr Juliana (see also March 4); Hieromartyr Helladius, Bishop (6th-7th c.); Saint Michael of Parekhi, Georgia (8th-9th c.); Saint Basil of Khakhuli, son of King Bagrat III (11th c.); Saint Restituta and Companions (272) (see also May 17); Saint Eutropius of Orange, succesor of St Justin as Bishop of Orange in France, when the diocese had been laid waste by the Visigoths (475); Venerable Melangell of Wales, Abbess (590); Martyr Ranulf (Ragnulf), in Thélus near Arras in France, (the father of St. Hadulph, Bishop of Arras-Cambrai) (700); Venerable Bede the Confessor, Hieromonk of Wearmouth-Jarrow (735); Saint Bruno of Würzburg, Bishop of Würzburg (1045); Venerable Therapont of White Lake, Abbot of Byelozersk (White Lake) and Mozhaisk (1426); Saint Philip I, Metropolitan of Moscow (1473); Venerable Therapont of Monza, Abbot of Monza (1597); Venerable Hiero-schema-monk Lazarus of Pskov-Caves Monastery (1824); Venerable Elias, of Russia (see also December 7); Saint John the Russian, whose relics are on the island of Euboea (1730); Saint Alexis (Mechev), Priest of Moscow (1922); Other Commemorations: Translation of the relics (1472) of Sts. Cyprian (1406), Photius (1431), and Jonah (1461), Metropolitans of Kiev; Translation of the relics (1667) of Venerable Nilus of Stolobny Island (stylite of Seliger Lake) (1554); Repose of Blessed Zina of Vetluga (1960);