30 юни : * Събор на Свв. славни и всехвални 12 Апостоли: Петър (Симон), Андрей, Йаков Зеведеев, Йоан Богослов, Филип, Вартоломей, Тома, Иаков Алфеев, Матей, Иуда Иаковов (Тадей), Симон Зилот и Матий. Мчк Василид воин Александрийски [202 г.]. Св. благов. кн. Андрей Боголюбски [1174 г.]. Преп. Тихон, Василий и Никон Соколовски [XVI в.]. Мчк Михаил Атински [1770 г.]. Свт. Софроний, еп. Иркутски [1771 г.]. Св. Стефан Омски [1876 г.]

Събор на свети славни и всехвални 12 апостоли

Събор на светите дванадесет апостола е празник, празнуван от древност след деня на славните първовърховни апостоли Павел и Петър († ок. 67 г.).

Свети благоверен цар Константин Велики (274-337) построил в Цариград храм на името на светите Дванадесет апостола. Съществуват данни за празнуването на празника от IV век. Като празнува паметта на всеки един от дванадесетте апостоли отделно, Църквата еднакво благоговее и пред целия техен събор.

Защото Свещеното Писание и Преданието, като възхваляват трудовете и мъченическата смърт отделно на всекиго от дванадесетте апостоли, прославят ги всички заедно и равночестно. По думите на Светото Писание всички те са приятели Божии (Йоан 15:14), и когато Син Човечески седне на престола на славата Си, те всички ще седнат на дванадесет престола, за да съдят дванадесетте Израилеви колена (Мат. 19:28). Светото Предание нарича всички дванадесет апостоли славни и всехвални.

Църквата е празнувала паметта на всички апостоли заедно. По-късно Тя е добавила към тях и апостол Павел.

Свети апостол Петър Първовърховни (29 юни и 16 януари)
Свети апостол Андрей Първозвани (30 ноември)
Свети апостол Яков Заведеев (Иаков Зеведеев, 30 април)
Свети апостол Йоан Зеведеев - евангелист (26 септември и 8 май)
Свети апостол Филип (14 ноември)
Свети апостол Вартоломей или Натанаил (11 юни и 25 август);
Свети апостол Тома (6 октомври);
Свети апостол Матей - евангелист (16 ноември);
Свети апостол Яков Алфеев (Иаков Алфеев, 9 октомври);
Свети апостол Юда Яковов, брат Господен по плът, наричан още Тадей и Левий (19 юни);
Свети апостол Симон Зилот (10 май);
Свети апостол Матий (Матия) (9 август);
Свети апостол Павел Първовърховни (29 юни).

Въпреки това, в богослужебните книги този ден се нарича "Събор на дванадесетте", защото това число на апостолите е първоначално и Христово (Мат. 10:1-5). На 4 януари Църквата възпоменава и Седемдесетте апостоли, които Христос избрал за апостолско служене.