22 октомври: Св. равноап. Аверкий, еп. Иераполски, чудотворец. 7 момци Ефески - Максиминиан, Иамвлих, Мартиниан, Дионисий, Антонин, Ексакустодиан и Иоан. Мчци Александър епископ, Ираклий воин и 4 жени Анна, Елисавета, Теодотия и Гликерия. Преп. Лот Египетски. Казанската икона на Матер Божия. Преп. Теодор и Павел Ростовски, основатели на Борисоглебския манастир. Андрониковска икона на Божията майка.

Житие на св. равноапостолни Аверкий, епископ Йераполски

Св. Аверкий бил трети епископ на град Йерапол, Мала Азия. Живял в края на първия и началото на втория век.

Дейността му в Йерапол била свързана с много трудности. Тук в началото на неговото светителствуване християните били твърде малко. Той употребил всички усилия да увеличи броя на членовете на Църквата. Бог го подкрепял чрез много чудеса.

При едно шумно езическо празненство той силно скърбял за заслепението на народа. Усърдно се молил на Бога да му помогне да просвети езичниците, да им отвори очите на правата вяра.

На следващата нощ имал такова съновидение:

- Иди и съкруши със жезъла си началниците на заблуждението! – казал му един светъл момък, като му подал жезъла.

Разбрал смисъла на видението, епископ Аверкий бързо отишъл в езическото капище и разтрошил на късове издигнатите там идоли. Езичниците узнали за това и с ярост се спуснали към дома на Аверкий. Устремили се да го бият.

Епископът не избягал. Не се скрил. Спокойно излязъл на площада, като спечелил уважението на всички с осанката си. От площада почнал да учи народа в Кого да вярва. Пред очите на цялата тълпа излекувал в името на Бога трима болни.

Яростта на езичниците преминала в почит към Божия човек. На тълпата вече било ясно, че истински Бог е Оня, Когото Аверкий проповядва. Все повече се сгъстявали слушателите, които искали да слушат словото му за великия и истински Бог.

На другия ден приели от него Кръщение повече от 500 души.

С проповедническа цел св. Аверкий обиколил Сирия, Киликия, Месопотамия. Бил и в Рим. Затова е наречен равноапостолен.

Умрял в 167 г. на 72-годишна възраст.

Holy Abercius, the Equal of the Apostles, Bishop of Hieropolis, the Wonderworker, and of the Seven Holy Children martyred at Ephesus

Saint Abercius, Bishop and Wonderworker of Hieropolis lived in the second century in Phrygia. The city of Hieropolis was inhabited by many pagans and very few Christians. The saint prayed to the Lord for the salvation of their souls and that they might be numbered among God's chosen flock. An angel appeared and bade St Abercius to destroy the idols in the pagan temple. He fulfilled the command of God with zeal. Hearing that the idol-worshippers wanted to kill him, the saint went to the place where the people had gathered and openly denounced the failings of the pagans. The pagans tried to seize the saint.

At this moment three demon-possessed youths in the crowd cried out. The people were dumbfounded, as the saint expelled the devils from them by his prayers. Seeing the youths restored to normal, the people of Hieropolis asked St Abercius to instruct them in the Christian Faith, and then they accepted Holy Baptism.

After this the saint went to the surrounding cities and villages, healing the sick and preaching the Kingdom of God. With his preaching he made the rounds of Syria, Cilicia, Mesopotamia, he visited Rome and everywhere he converted multitudes of people to Christ. For many years he guarded the Church against heretics, he confirmed Christians in the Faith, he set the prodigal upon the righteous path, he healed the sick and proclaimed the glory of Christ. Because of his great works, St Abercius is termed "Equal of the Apostles."

St Abercius returned home to Hieropolis, where he soon rested from his labors. After his death, many miracles took place at his tomb. He wrote his own epitaph, and it was carved on his tombstone, which is now in the Lateran Museum.