11 юли: Вмчца Евтимия Всехвална [304 г.] (Възпоменание на чудото с мощите й на ІV Вселенски събор [451 г.], с което се утвърди св. Православие). Равноап. Олга, вел. княг. Киевска [969 г.]. Мчк Киндей Сидийски [ок. 284 – 305 гг.]. Преп. Никодим Ватопедски [XIV в.]. Препмчк Никодим Охридски [1772 г.]. Мчк Нектарий Атонски [1820 г.]. Икона на Божията Майка «Шуйска-Смоленска»

Житие на света великомъченица Евфимия Всехвална

Св. Евфимия Всехвална Прехвална. Св. Евфимия се чества на 16 септември, когато пострадала, а на 11 юли се възспоменава чудотворството на нейните свети мощи. То било проявено във време на ІV вселенски събор в Халкидон.

Тоя събор бил свикан при император Маркиан и императрица Пулхерия в 451 г. Повод за свикването му дала ереста на александрийския патриарх Диоскор и на цариградския архимандрит Евфихий. Тези еретици лъжливо учели, че Иисус Христос не е имал две природи - божествена и човешка, а само една - божествена.

На събора най-много се проявил цариградския патриарх Анатолий и йерусалимския патриарх Ювеналий. Спорове и доказателствата и от двете страни не довеждали до никакъв край. Тогава патриарх Анатолий предложил - и православни, и еретици да напишат поотделно своето вероизповедание и двете да ги поставят в ковчега, в който били мощите на света Евфтимия. На това се съгласили всички.

Двете вероизповедания били написани и поставени върху мощите на великомъченицата. Ковчегът бил затворен и с царски печат запечатан, а още и военна стража била поставена. Тогава всички прекарали три дни в пост и молитва. Когато на четвъртия ден отворили ковчега, всички видели, че православното изповедание стои в дясната ръка на светицата, а еретическото - под нейните нозе. Така с Божия сила спорът бил решен в полза на православните.

July 11, - Commemoration of the Holy and Illustrious Woman, the Great-martyr Euphemia; the Passing into Eternal Life of the Blessed Olga, Princess of Kiev, named Helen at baptism

The Miracle of Saint Euphemia the All-Praised: The holy Great Martyr Euphemia (September 16) suffered martyrdom in the city of Chalcedon in the year 304, during the time of the persecution against Christians by the emperor Diocletian (284-305). One and a half centuries later, at a time when the Christian Church had become victorious within the Roman Empire, God deigned that Euphemia the All-Praised should again be a witness and confessor of the purity of the Orthodox teaching.

In the year 451 in the city of Chalcedon, in the very church where the glorified relics of the holy Great Martyr Euphemia rested, the sessions of the Fourth Ecumenical Council (July 16) took place. The Council was convened for determining the precise dogmatic formulae of the Orthodox Church concerning the nature of the God-Man Jesus Christ. This was necessary because of the widespread heresy of the Monophysites ["mono-physis" meaning "one nature"], who opposed the Orthodox teaching of the two natures in Jesus Christ, the Divine and the Human natures (in one Divine Person). The Monophysites falsely affirmed that in Christ was only one nature, the Divine [i.e. that Jesus is God but not man, by nature], causing discord and unrest within the Church. At the Council were present 630 representatives from all the local Christian Churches. On the Orthodox side Anatolius, Patriarch of Constantinople (July 3), Juvenal, Patriarch of Jerusalem (July 2), and representatives of St Leo, Pope of Rome (February 18) participated in the conciliar deliberations. The Monophysites were present in large numbers, headed by Dioscorus, the Patriarch of Alexandria, and the Constantinople archimandrite Eutychius.

The holy Patriarch Anatolius of Constantinople proposed that the Council submit the decision of the Church dispute to the Holy Spirit, through His undoubted bearer St Euphemia the All-Praised, whose wonderworking relics had been discovered during the Council's discussions. The Orthodox hierarchs and their opponents wrote down their confessions of faith on separate scrolls and sealed them with their seals. They opened the tomb of the holy Great Martyr Euphemia and placed both scrolls upon her bosom. Then, in the presence of the emperor Marcian (450-457), the participants of the Council sealed the tomb, putting on it the imperial seal and setting a guard to watch over it for three days. During these days both sides imposed upon themselves strict fast and made intense prayer. After three days the patriarch and the emperor in the presence of the Council opened the tomb with its relics: the scroll with the Orthodox confession was held by St Euphemia in her right hand, and the scroll of the heretics lay at her feet. St Euphemia, as though alive, raised her hand and gave the scroll to the patriarch. After this miracle many of the hesitant accepted the Orthodox confession, while those remaining obstinant in the heresy were consigned to the Council's condemnation and excommunication.

After an invasion by the Persians during the seventh century, the relics of St Euphemia were transferred from Chalcedon to Constantinople, into a newly built church dedicated to her. Many years later, during the period of the Iconoclast heresy, the reliquary with the relics of the saint was cast into the sea by order of the Iconoclast emperor Leo the Isaurian (716-741). The reliquary was rescued from the sea by the ship-owning brothers Sergius and Sergonos, who gave it over to the local bishop. The holy bishop ordered that the relics be preserved in secret, beneath a crypt, since the Iconoclast heresy was continuing to rage. A small church was built over the relics, and over the reliquary was put a board with an inscription stating whose relics rested within. When the Iconoclast heresy was finally condemned at the holy Seventh Ecumenical Council (in the year 787), during the time of St Tarasius, Patriarch of Constantinople (784-806) and the emperor Constantine VI (780-797) and his mother St Irene (797-802), the relics of the holy Great Martyr Euphemia were once again solemnly transferred to Constantinople.

Св. мчца Евфимия Всехвална. Равноап. Олга, вел. кн. Руска, в св. крщ Елена. Преп. мчк Никодим Албански. Мчк Киндей презвитер. Ржевска или Оковецка и Борколабовска икони на Божията майка. St Drostan, игумен на Deer(ученик на Colum Cille). IV вселенски събор - 630 отци. Св. мчци Прокъл и Иларий. Преп. Михаил Малейн. Правед. Вероника. Преп. Арсений Новгородски. Мчца Колендуха, в св. крщ Мария. Мчци Теодор варяг и сина му Иоан. Преп. Симон Воломски. Преп. Иоан и Гавриил Светогорци (Груз.). "Троеручица”