31 май: Св. ап. от 70-те Ерм, еп. Далматски [нач. II в.]. Мчци Ермий воин и Марий влъхв, Комански [ок. 138 – 161 гг.]. Мчк Философ Александрийски [ок. 250 г.]. Свт. Евстатий, патр. Константинополски [1025 г.], Пренасяне мощите на Свт. Филип, митр. Московски [1569 г.]. Свт. Филотей, митр. Тоболски [1727 г.]. Новосвщмчк Йеротей, еп. Николски [1928 г.]
Свети апостол Ерм от Седемдесетте не трябва да се бърка с друг апостол от Седемдесетте на име Ермий. Св. ап. Ермий е бил епископ в Далмация. Св.ап. Ерм е бил епископ в тракийския град Филипополи.

Св. Ерм е един от Седемдесетте апостоли на Иисуса Христа. Споменат е в Посланието на св. ап. Павел до Римляни (Рим. 16:14). Бил е епископ във Филипопол (Пловдив), както това се вижда от списъците на Седемдесетте апостоли, приписвани на св. Иполит Римски и Доротей Тирски. Св. ап. Ерм свършил мъченически живота си. Той оставил твърде поучителната книга "Пастир".

Holy Martyr Hermias suffered for Christ in the city of Comana during the persecution under the emperor Antoninus Pius (138-161). The governor Sebastian, who was in Cappadocia to arrest Christians, urged the saint to offer sacrifice to the pagan gods, promising him honors and mercy from the emperor.

The old soldier bravely confessed his faith in Christ. After long exhortation, the governor gave orders to torture the saint. They beat him on the face so that the skin peeled from his face, and they threw him into a red-hot oven. When the oven was opened after three days, the martyr Hermias emerged from it unharmed.

The governor Sebastian ordered the sorcerer Marus to poison St Hermias with a potion. The poisonous drink did the saint no harm. A second goblet with even stronger poison also failed to kill the saint. The sorcerer believed in Christ the Savior, and was immediately beheaded. St Marus was baptized in his own blood, and received a martyr's crown.

St Hermias was subjected to even more terrible tortures. They raked his body with sharp instruments, threw him in boiling oil, and gouged out his eyes, but he gave thanks to the Lord Jesus Christ. Then they suspended the martyr head downward. For three days he hung in this position.

People sent by the governor to verify his death found him alive. Struck by the miracle, they were blinded with fright and began to call out to the saint to help them. The holy martyr ordered the blind to approach him, and healed them in the Name of Jesus Christ.

In anger the governor ordered the skin flayed from the saint's body, but he remained alive. Then the crazed Sebastian beheaded him with his own sword. Christians secretly buried the body of the martyr Hermias, whose relics bestowed numerous healings.
свети мъченик Ермий

Житие на свети мъченик Ермий

Император Антонин (138–161 г.), който предприел жестоко гонение против християните, пратил в град Комана един от сановниците си, на име Севастиан, за да съди християните. Веднага му известили, че в града живее престарелият войник Ермий, който изповядва християнската вяра. Севастиан го повикал и му казал:

- Имам заповед от царя – всички християни да извършат жертвоприношение на боговете, а непокорните да бъдат наказани със смърт. И тъй, Ермий, принеси жертва и ще получиш награди и почести! Инак ще погубя и душата ти и тялото ти.

– Аз съм войник на небесния и безсмъртен Цар – Христос и не мога да Му изменя! – отговорил Ермий. – Ти си властен над тялото ми, но над душата ми никой няма власт, освен Бог, Който може да ми даде търпение и да ме запази навеки.

– Изпълни повелята ми – казал Севастиан – и ще се насладиш от радостите на живота!

– Каква радост ще бъде за мене и каква наслада, и какъв живот; ако отстъпя от моя Създател? – възразил християнинът. – Тогава не радост ще има за мене, а скръб, не наслада, а горчивина, не живот, а смърт.

Дълго Севастиан увещавал Ермий, като за отричането му обещавал разни награди.

– Аз не се нуждая от твоята награда – казал Ермий, – но търся Божията награда, която ще ме обогати чрез Светия Дух.

Тогава Севастиан заповядал страшно да мъчат стареца. Но Божията сила била с него и той оставал невредим сред изтезанията – пламъкът не се докоснал до него, отровното питие не му повредило. Като видял това действие на силата Господня, езичникът-магесник, който приготвял отровното питие, повярвал в Христа.

- Ти стана победител, рабе Христов,– казал той на Ермий, – ти изтъргна от ада погиващата моя душа. Сега аз, който съм остарял в грехове и заблуди, обновявам се по душа, обръщам се към вечния Бог. О, Боже небесни, Който едничък си истински, приеми мене грешния, който се обръща към Тебе, и се смили над мене!

Севастиан изпаднал в страшна ярост, като узнал за случилото се. Той веднага осъдил на смърт новия християнин, който по този начин се удостоил с кръщение в своята собствена кръв и като мъченик положил своя живот за вярата. А Ермий бил подложен отново на мъчения, но той всичко понасял радостно и спокойно, като че ли не чувствувал болка. Мъчителят заповядал да му извадят очите. Ермий му казал:

- Вземи телесните ми очи, които гледат суетата на тоя свят. Но аз имам нужда от душевни очи, с които гледам истинската светлина.

Много чудеса извършил Господ заради светия мъченик: мъчителите ослепели поради неверието си, и Ермий ги изцерил чрез призоваване името на Господа. Но всичко това не довело Севастиан до разбиране на истината. Той продължавал да изобретява нови мъчения – одрали Ермия жив и най-после му отрязали главата. Тайни християни с благоговение погребали тялото на светия мъченик и много чудеса се извършвали над гроба му.

[widgetkit id=33]