ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС
ECUMENICAL CATHOLIC CHURCH OF CHRIST

е вероизповедание регистрирано през 2005 година в Софийски Градски Съд, според изискванията на закона за вероизповеданията в Република България. Тази новосъздадена Църква е отговор на въжделенията на десетки хиляди вярващи християни за единство на Христовата Църква и е сбъдната мечта на мнозина български възрожденци, които желаеха да имат една свободна Християнска Църква, общуваща с протестанти и католици.

Верско убеждение

ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС е християнска, защото изповядва вярата в Светата Единосъщна и Неразделна Троица. Приема за единствен свой Спасител Господ Иисус Христос, Синът Божий, Въплътеното Слово Божие. Приема Новия Завет за основа на Християнските догмати и цялостно обяснение на Божественото Откровение.

Приема за основа на вярата си Апостолски и Никео-Цариградския символи.

Апостолски символ

Вярвам в Бога Отца Вседържителя, Творец на небето и на земята.
И в Иисуса Христа, единородния Негов Син, нашия Господ.
Който е заченат от Дух Свети и е роден от Дева Мария.
Който пострадал при Пилат Понтийски, бил разпнат на кръст и бил погребан.
Който слязъл в ада и в третия ден възкръснал от мъртвите,
Който се възнесъл на небесата и седнал отдясно на Бога Отца Всемогъщия.
Който отново ще дойде да съди живите и мъртвите.
Вярвам в Светия Дух.
Вярвам в светата католическа Църква, в общението на светиите.
В опрощаването на греховете, във възкресението на плътта.
Във вечния живот.
Амин.

Никео-Цариградски символ

Вярвяме в единия Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо;
И в единия Господ Иисус Христос, Божия Син, единородния, Който е от Отца, роден преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истински от Бог истински, роден, несътворен, единосъщен на Отца, чрез Когото всичко е станало;
Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Свети и Дева Мария и стана човек;
Който биде разпнат за нас при Пилат Понтийски, и страда, и биде погребан;
Който възкръсна в третия ден, според Писанията;
Който възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца;
Който пак ще дойде със слава, за да съди живи и мъртви, и царството Му не ще има край;
И в Духа Свети, Господа, животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, Който е говорил чрез пророците;
В едната, света, вселенска и апостолска Църква.
Изповядваме едно кръщение за опрощаване на грехове.
Чакаме възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век.
Амин!

ПРИЕМСТВЕНОСТ

ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС е апостолска, защото е пряко ръководена от Светия Дух, както бяха ръководени апостолите, след Петдесетница.

ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС запазва идеята за прякото избраничество от Бог, във всичките му прояви, които могат да се видят в Новия Завет и историята на Църквата, а също така и на изборното начало в Християнските общини.ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС има своята приемственост от Христовите църкви, чрез ръкоположение от Христовите апостоли.

ТАЙНСТВА

ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС приема максимално 7 на брой тайнства, именувани и ползвани по брой, според различните известни християнски практики:

Св. Кръщение
Миропомазване
Покаяние
Евхаристия (Св. Причастие)
Брак
Свещенство
Елеосвещение

ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС Е ЦЪРКОВНА ОБЩНОСТ

ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС е църковна общност от вярващи в Иисус Христос, общуващи помежду си доброволно,запазвайки неприкосновеност на личната си свобода, достойнство и начин на общуване с Бога.

БОГОСЛУЖЕБНА ПРАКТИКА

ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС поощрява общите икуменически църковни служби, като запазва правото си да ползва цялата известна до момента литургийна практика, както и да създава нова, съобразно нуждите на християните за по-пълно общуване в Св. Дух.

ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС предоставя на епископа, свещеника или пастира правото на свободен избор при определяне вида и реда на богослужението в ЦО, към която принадлежи според волята и духовните потребности на членовете и.

ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС Е ВСЕЛЕНСКА

ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС е вселенска (икуменическа), защото приема всички духовни феномени, открити чрез Светия Дух в света. ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС не изисква от членовете си задължително да се придържат към учението на определена християнска традиция и им предоставя свобода при избора на вида на богослужението и църковната община, в която да се черкуват.Всеки православен, католик, протестант или християнин от друг клон на християнството, може да стане член на ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС без да се отказва от или да изменя традиционната си до този момент богослужебната практика и начин на общуване с Бога, както и без да е задължен да прекъсне връзката си с религиозната общност съвместно с която е изповядвал вярата си.

Свещенослужители

ECUMENICAL CATHOLIC CHURCH OF CHRIST
Primate Archbishop Dr. Karl Rodig

Primate Archbishop Dr. Karl Rodig

Архиепископ Христо Писаров

архиепископ Христо Писаров

дякон Алфред Фосколо

дякон Алфред Фосколо

Професор Пламен Цветков

професор Пламен Цветков

дякон Григор Пасков

дякон Григор Пасков

презвитер Михаил Новак

презвитер Михаил Новак

Презвитер Яаков Кирюшатов

презвитер Яаков Кирюшатов

презвитер Тома Грос

презвитер Тома Грос

презвитер Светозар Арабаджиев

презвитер Светозар Арабаджиев

презвитер Стефан Василев

презвитер Стефан Василев

презвитер Георги Димитров

презвитер Георги Димитров

презвитер Стефан Русев

презвитер Стефан Русев

дякон Йордан Марчев

дякон Йордан Марчев

дякон Васил Иванов

дякон Васил Иванов

иподякон Александър Ценов

иподякон Александър Ценов

иподякон Емилиян Георгиев
иподякон Емилиян Георгиев

ПРОПОВЕДИ

ECUMENICAL CATHOLIC CHURCH OF CHRIST

Църковен календар за 2017г.

Църковни новини

ECUMENICAL CATHOLIC CHURCH OF CHRIST