Живот в бъдещия век

Една година преди смъртта си отец Александър Мен, проповядва за Живота и Смъртта:
"Нужно е да се каже, че най-голямата опасност за Русия отец Александър виждаше не в атеизма, а в контранастъплението на езичеството, което все по-често ни се представя в «православна опаковка». Така то успява да заблуди милиони хора, замъглявайки съзнанието им, извращавайки вярата. Това води до деформиране на религията, чиито изповедници все по-напористо използват външна принуда, наблягат на фанатизма и насилието, впускат се в боричкане на политически страсти и се забъркват в интересите на определени, дори екстремистки обществени групи..."