Какво трябва да завещая на моите  внуци и правнуци

На моите внуци и правнуци

Какво трябва да завещая на моите внуци и правнуци

Първата тяхна длъжност е да са трудолюбиви, да обичат науката, да се наситят със знания и в дейността си се ръководят от любов към общността, благоденствието на която е и тяхно благоденствие. Да обичат безмерно родината, народа и всеотдайно да им служат.
Да си изработят благородни и възвишени характери и сърце, в които да намират място всички отрудени, онеправдани и борещи се за свобода, правда и добро.

Да помнят, че свободата е благо, което не се получава, а се извоюва.
Да бъдат вдъхновени ратници за премахване на войната като средство за уреждане на политически въпроси и да не забравят, че тя е най-голямото бедствие и враг на човека.
Да се вдъхновяват от стремежа към доброто, светлото, радостното, да обичат човека и да не забравят, че щастието се състои в това – да са доволни винаги от това, което имат, което задоволява техните нужди и да споделят възможностите с други, които са по-слаби от тях.
Да обичат и почитат родителите си, защото няма по-приятно задължение от него. Да помнят, че материалните блага са средство, а не цел и всичко повече от необходимото е бреме, което създава лоши навици и пороци.
Да не пушат тютюн, нито да употребяват наркотици, които са врагове на човешкия живот, разстройват здравето и правят живота жесток и непоносим.
Да обичат спорта, но да не прекаляват с него. Да се спортува умерено е необходимост и удоволствие, но да се прекалява е равносилно на самоубийство.
Да обичат живота, защото в него ще намерят всичко, което е необходимо за човека. Това, което ще получат на земята е всичко и да не се лъжат по химери за отвъдна радост и удоволствия.
Дали ще бъдат религиозни, или не, е тяхно право. Лично аз дълго се увличах в религиозните въпроси и вярата в Бога и Св.Богородица са ми помагали.
Те са длъжни да си създадат норми, правила и добродетели, с които животът се осмисля, но за да си обясняват вълнуващите ги въпроси са необходими знания и  ежедневно подържане връзка с науката.
Да обичат музиката, защото който пее зло не мисли, а това значи, че в душата им ще царува светлина и радост. Лошите мисли, които тровят човека да бъдат чужди за тях.
Да обичат изобразителното изкуство, чрез което ще получат навик към финото, красивото и ще си изработят вкус към прекрасното.
Да четат историята и литературата – от тях ще узнаят миналото, ще се поучат и ще се възхищават от делата на гения, героя, величието на човешките постижения.
Да привикнат към размисли, защото само когато се вълнуват от мисълта ще опознават не само себе си, но и човешките духовни възможности.
Създайте си семейства и челяд, с които вие да се гордеете, а за мен това ще бъде най-големият помен, който ще ме удовлетворява и ще живея вечно чрез наследниците.
Бъдете достойни, мои внуци, достойни граждани на България и достойни представители на епохата, в която ще просъществувате.
Да бъде!

Техен дядо Андрей Андреев

Сина на Андрей Андреев, Иван Андреев е от основателите на ХВАЦ