Великоморавската мисия на св. св. Кирил и Методий

Проф. Пламен Цветков и архиепископ Христо Писаров за Великоморавската мисия на св. св. Кирил и Методий