Архиепископ Христо Писаров - Църковния брак

1. А за което ми бяхте писали - добре е за човека да се не допира до жена. 2. Но, за да се избягва блудството, нека всеки си има своя жена, и всяка жена да си има свой мъж. 3. Мъжът да отдава на жена си дължимата любов; също и жената - на мъжа. 4. Жената не е господарка на тялото си, а мъжът; също и мъжът не е господар на тялото си, а жената. 5. Недейте се лишава един от други - освен по съгласие за някое време, за да пребъдвате в пост и молитва; след това бъдете си пак заедно, за да ви не изкушава сатаната, поради вашето невъздържане. 6. Това обаче казвам като съвет, а не като заповед. 7. Защото желая, всички човеци да са като мене; ала всеки си има своя дарба от Бога, един - тъй, други - инак. 8. А на неженените и вдовиците казвам: добре им е, ако си останат като мене. 9. Но, ако не се въздържат, нека се женят; защото по-добре е да се женят, отколкото да се разпалват. 10. А на женените заповядвам - не аз, а Господ - жена да се не раздели от мъж, - 11. ако пък се и раздели, да остане неомъжена, или да се примири с мъжа си, - и мъж да не оставя жена си. 12. А на останалите аз говоря, а не Господ: ако някой брат има жена неповярвала, и тя е съгласна да живее с него, да я не оставя; 13. и ако някоя жена има мъж неповярвал, и той е съгласен да живее с нея, да го не оставя. 14. Защото неповярвал мъж бива осветен чрез вярващата жена, и неповярвала жена бива осветена чрез вярващия мъж; инак, децата ви биха били нечисти, а сега те са свети. 15. Ако някой неповярвал иска да се разведе, нека се разведе; в такива случаи брат или сестра не са заробени; за мир ни е повикал Бог. 16. Защото, отде знаеш, жено, не ще ли спасиш ти мъжа? Или, отде знаеш, о мъжо, не ще ли спасиш ти жената? 17. Само нека всякой да постъпва тъй, както му е определил Бог, както го е призвал Господ. Тъй поръчвам по всички църкви. (1Кор. 7:1-17)