Архиепископ Христо Писаров "Светлина и сенки"

Проповед за истината и познанието, алюзии с притчата за Пещерата на Платон.