Разказите за Иисус Христос

И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; а бойте се повече от Оногова, Който може и душата и тялото да погуби в геената. (Евангелие според Матей 10:28 глава)

1. Понеже мнозина предприеха да съчинят разказ за напълно известните между нас събития, 2. както ни ги предадоха ония, които от самото начало бяха очевидци и служители на словото, - 3. то намерих за добре и аз, след като грижливо проучих всичко от начало, наред да ти опиша, достопочтени Теофиле, 4. за да узнаеш твърдата основа на онова учение, на което си се учил.(Евангелие според Лука 1 глава)