Професор Пламен Цветков: Славяни ли са Българите?

Професор Пламен Цветков: Славяни ли са Българите? част 1Професор Пламен Цветков: Славяни ли са Българите? част 2
Професор Пламен Цветков: Славяни ли са Българите? част 3