епископ Христо Писаров: Икуменизъм и ортодоксия

Идейното съдържание на християнския икуменизъм представя една по-широка и по дълбока евристична трактовка на Евангелието от която и да е ортодоксия. В съвременните условия на живот той може да бъде мощен идеен апарт за осъществяването на траен мир между човеците, което е необходимото условие за проповядване словата на Иисус Христос: " Слава висините Богу, на земята мир, между човеците благоволение" - Евангелие по Лука