Молитви за починалите

I Солунци 4:13-18

13 А не желаем, братя, да останете в незнание за онези, които са починали, за да не скърбите като другите, които нямат надежда.
(Лев. 19:28; Вт. 14:1; 2Ц. 12:20);

14 Защото, ако вярваме, че Иисус умря и възкръсна, така и Бог ще приведе починалите чрез Иисус с Него.

15 Защото това ви казваме чрез словото от Господа: че ние, живите, останалите до Господното пришествие, няма да изпреварим починалите.
( 1Кор. 15:22; 1 Коринтяни 15:51-54; );

16 Понеже Сам Господ ще слезе от небето с команда, с гласа на архангел и с Божия тръба; и мъртвите в Христос първо ще възкръснат;
( Мат. 24:31; 1 Коринтяни 15:51-54; 2Сол. 1:7 );

17 после ние, живите, останалите, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаци да срещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа.

18 И така, насърчавайте се един друг с тези думи.