Архиепископ Христо Писаров: За Църковните модели

1. По онова време, една събота, Иисус минаваше през посевите; а учениците Му, като бяха огладнели, наченаха да късат класове и да ядат. 2. Фарисеите, като видяха това, рекоха Му: ето, учениците Ти вършат, каквото не е позволено да се върши в събота. 3. А Той им рече: не сте ли чели, що стори Давид, когато огладня сам и ония, които бяха с него? 4. Как влезе в Божия дом и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да яде ни той, ни ония, които бяха с него, а само свещениците? 5. Или не сте чели в закона, че съботен ден свещениците в храма нарушават съботата, и пак не са виновни? 6. Но казвам ви: че тук е Оня, Който е по-голям от храма; 7. и ако знаехте, що значи: "милост искам, а не жертва", не бихте осъдили невиновните; 8. защото Син Човеческий е господар и на съботата.