Логосният модел

Логосният модел на християнството-предизвикателство пред идеята за светостта. Проблемът за тайната , тайнствата и идеята за святост в света и обществото