Никола Пусен - Свети Йоан Кръстител кръщава хората

Свети Йоан Кръстител и Кръщението