Идеологии

Идеологии

Идеологиите, които нахлуват в ежедневието, Бенедикт ХVІ определя като "новите антихристиянски диктатури". Тълкувайки Откровението на Свети Йоан Папа Ратцингер предупреждава: „Змеят, за който четем в книгата Откровение на Свети Йоан, съществува и днес по различни и нови начини.

Съществува под формата на различните материалистични идеологии, които ни казват: абсурдно е да се мисли за Бог и да се спазват заповедите Божии, всичко това принадлежи на миналото.

Днес важи само това да живееш живота така както е. Да вземеш от този кратък момент на живота, всичко това което можеш. Днес има значение само консумацията, егоизма и забавлението. Това е животът и така трябва да живеем.

Ето, това по думите на Папа Ратцингер е идеологията: един начин на мислене, който претендира абсолютното, който иска да наложи на всички един и същи начин на живот. „Изглежда абсурдно – споделя Папата – дори невъзможно да се противопоставиш на този доминиращ манталитет подпомогнат силната медийна и пропагандна подкрепа. Днес е почти невъзможно да се мисли за един Бог, който е създал човека, и който стана човек, за се превърне в истинския господар на света”.

Днес царува идеологията за „един по-добър свят”, който трябва да бъде изграден колкото се може по скоро, съществува един необуздан стремеж да се притежава всичко и веднага.
„В множество от нашите съвременници – казва Светия Отец – е разпространен един вид обща идеология, която има за цел да постигне едно определено благосъстояние на живота и твърди че човек трябва да се реализира сам в това което желае, в собствените амбиции, и във всичко това Бог не е нищо друго освен едно непознато величие, без всякаква стойност. В този начин на мислене ясно се вижда че моралността произлиза от търсенето на собственото щастие въз основа на собствените изчисления”.
„Следователно – подчертава Папата – общата идеология в която живеем днес, и която с всеки изминат ден увеличава своя натиск върху нас, затваря човека в своя капан, отдалечавайки го от това което наистина е важно”. С други днешната идеология, кара човек да мисли, че сам може да бъде творец на собственото си щастие и късмет.

Но това твърдение се основава на една лъжа, която опорочава човешката история от нейното начало, и все още не продължава да разкъсва действителността, независимо страданията и провалите. Този нов тоталитарен режим, преминава в своите размери всички съществуващи до сега идеологии, и се представя на света в своята отблъскваща светлина.

„Също и в този момент, както и в Откровението на Свети Йоан – казва папата – този змей ни се представя непобедим, но също и днес както и в книгата Откровение истината е тази, че Бог е по-силен от змея, и че любовта побеждава над егоизма… Виждаме ясно – продължава папата в своето размишление – че също и днес змея иска да погълне Бог, станал детенце. Но не се страхувайте за този привидно слаб Бог. И днес също този Бог е силен: Той е истинската сила”.

И именно тази сила всеки един християнин е подканен да изпита и разпространи по света. Един свят, който все по-често е неориентиран и объркан: „Изпълнете със светлина, тъмнината на този объркан свят, залят от противоречащите послания на съвременните идеологии! – ни окуражава Бенедикт ХVІ, напомняйки ни че красотата няма стойност, ако нея липсва истината, ако любовта се превръща в едно мимолетно чувство, ако щастието се превърне в недосегаем мираж, ако свободата се превърне в инстинктивност.
Светла Чалъкова