Християнството вчера и днес

15. И рече им: идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. 16. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. 17. А повярвалите ще ги придружават тия личби: с името Ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици; 18. ще хващат змии, и, ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди; на болни ще възложат ръце, и те ще бъдат здрави. 19. А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. 20. Те пък отидоха и проповядваха навсякъде; и Господ им помагаше и подкрепяваше словото с личби, от каквито то се придружаваше. Амин. (Евангелие според Марк 16: 15-20)