Архиепископ Христо Писаров "Свободата на избор и Християнството"

Архиепископ Христо Писаров "Свободата на избор и Християнството"

В християнската метафизична картина осмислянето на свободата минава през приемането на Сатаната като реално явление-продукт на свободния избор. Идеята, че християнството може да мине и без образа на дявола е модел в който Христос не е нужен. Реалността на Сатаната обяснява много неща в отношението между Бога и човека, които в Стария Завет остават неразбираеми.