Единството на Отец и Син

Християнското откровение за Синовството-решително отхвърляне на догматичното и идейно доволство на разума.

Християнска Вселенска и Апостолска Църква е християнска, защото изповядва вярата в Светата Единосъщна и Неразделна Троица. Приема за единствен свой Спасител Господ Иисус Христос, Синът Божий, Въплътеното Слово Божие.
Християнска Вселенска и Апостолска Църква е вселенска (икуменическа), защото приема всички духовни феномени, открити чрез Светия Дух в света.
Християнска Вселенска и Апостолска Църква е апостолска, защото е пряко ръководена от Светия Дух, както бяха ръководени апостолите, след Петдесетница.
В Християнска Вселенска и Апостолска Църква се запазва идеята за прякото избраничество от Бог, във всичките му прояви, които могат да се видят в Новия Завет и историята на Църквата, а също така и на изборното начало в Християнските общини. Християнска Вселенска и Апостолска Църква има своята приемственост от Христовите църкви, чрез ръкоположения от Христовите апостоли. Приема Новия Завет за основа на Християнските догмати и цялостно обяснение на Божественото Откровение.