Антиномичност и вяра

Ап. Павел много добре разбира противоречията на християнската вяра и затова ни предупреждава , че за елините,т.е разумните, тя е безумие, а за юдеите, т.е. вярващите в Единния Бог, съблазън. Това предупреждение остава като ориентир за всеки вярващ. То носи в себе си аристократизма на доверието в Бога, но и риска да загубиш актуалтност, или да си в противоречие със "здравия" разум.