† Възнесение Господне (Спасовден)

† Възнесение Господне (Спасовден)

† Възнесение Господне (Спасовден)

Евангелие според Лука 24:50-53

50. И ги изведе вън до Витания и, като дигна ръцете Си, благослови ги.
51. И, както ги благославяше, отдели се от тях и се възнасяше на небето.
52. Те Му се поклониха и се върнаха в Иерусалим с голяма радост.
53. И бяха винаги в храма, като славеха и благославяха Бога. Амин.

Печат